Bani Da Karfin Da Zan Yaqi Gwamnati Inji Shugaban Dake Jagorantar Ballewar Yarabawa Daga Nigeria-