Kannywood News

Allah Sarki Mawaki rarara yayi Rabon N50,000 dubu Hamsin Hamsin ga wasu tsofaffin Jaruman Kannywood Su 53 Kamar yadda ya saba Allah ya biyashi

Allah Sarki Mawaki rarara yayi Rabon N50,000 dubu Hamsin Hamsin ga wasu tsofaffin Jaruman Kannywood Su 53 Kamar yadda ya saba Allah ya biyashi

𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔𝗙𝗜𝗡 𝗔𝗭𝗨𝗠𝗜 𝗗𝗔𝗚𝗔 𝗖𝗛𝗔𝗜𝗥𝗠𝗔𝗡 𝗔𝗟𝗛𝗔𝗝𝗜 𝗗𝗔𝗨𝗗𝗔 𝗞𝗔𝗛𝗨𝗧𝗨 𝗥𝗔𝗥𝗔𝗥𝗔.

𝐈𝐘𝐀𝐘𝐄 𝐌𝐀𝐙𝐀

𝗨𝗺𝗺𝗮𝗿𝘂𝗻 𝗚𝗮𝘆𝗮𝗻
𝗠𝗶𝗷𝗶𝗻 𝗬𝗮𝘄𝗮 𝗝𝗼𝘀
𝗶𝗹𝘆𝗮𝘀𝘂 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹𝗺𝘂𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗧𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗶
𝗕𝗮𝗯𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗱𝗶𝗻 𝗞𝗼𝘄𝗮
𝗠𝗮𝗹𝗹𝗮𝗺 𝗖𝗵𝗶𝗿𝗼𝗸𝗶
𝗠𝗮𝗹𝗹𝗮𝗺 𝗛𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮 𝗛𝗮𝘆𝗮𝗸𝗶
𝗠𝗮𝗹𝗹𝗮𝗺 𝗜𝗻𝘂𝘄𝗮
𝗠𝗮𝗹𝗹𝗮𝗺 𝗠𝗼𝗱𝗮 𝗞𝗮𝗱𝘂𝗻𝗮
𝗚𝗮𝗿𝗯𝗮 𝗚𝗮𝘀𝗵𝘂𝘄𝗮
𝗕𝗶𝗹𝗶 ‘𝗢
𝗔.𝗚.𝗠 𝗕𝗮𝘀𝗵𝗶𝗿
𝗕𝗮𝗹𝗮 𝗔𝗻𝗮𝘀
𝗦𝗮’𝗶𝗱𝘂 𝗚𝘄𝗮𝗻𝗷𝗮
𝗛𝗮𝗻𝗸𝗮𝗸𝗮

𝑰𝒚𝒂𝒚𝒆 𝑴𝒂𝒛𝒂 𝑺𝒖𝒏𝒆𝒎𝒊 𝑨𝒚𝒔𝒉𝒂 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒊𝒓𝒂𝒉 𝑺𝒖 𝑲𝒂𝒓𝒃𝒆 𝑺𝒂𝒌𝒐𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 𝑫𝒖𝒃𝒖 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 – 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 50,000 𝑫𝒊𝒏 𝑫𝒂 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒋𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒅𝒂 𝑲𝒂𝒉𝒖𝒕𝒖 𝑹𝒂𝒓𝒂𝒓𝒂 𝒀𝒂 𝑩𝒂𝒚𝒂𝒓 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒖.

𝐈𝐘𝐀𝐘𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐀

𝗕𝗮𝗯𝗮 𝗗𝘂𝗱𝘂𝘄𝗮
𝗠𝗮𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮
𝗛𝗮𝗷𝗶𝘆𝗮 𝗦𝗮𝗱𝗶𝘆𝗮
𝗟𝘂𝗯𝗮𝗯𝗮𝘁𝘂 𝗠𝗮𝗱𝗮𝗸𝗶
𝗔𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗠𝗮𝗵𝘂𝘁𝗮
𝗥𝗮𝗯𝗶 𝗦𝘂𝗳𝗶
𝗟𝗮𝗱𝗶𝗱𝗶 𝗧𝘂𝗯𝗹𝗲𝘀
𝗦𝗮𝗳𝗶𝘆𝗮 𝗞𝗶𝘀𝗵𝗶𝘆𝗮
𝗛𝗶𝗻𝗱𝗮𝘁𝘂 𝗕𝗮𝘀𝗵𝗶𝗿
𝗕𝗶𝗹𝗸𝗶𝗻 𝗥𝗞
𝗛𝗮𝗷𝗶𝘆𝗮𝗿 𝗡𝗮𝘀𝘀
𝗠𝗮𝗿𝘆𝗮𝗺 𝗖𝗧𝗩
𝗛𝗮𝗹𝗶𝗺𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗮 𝗗𝗮 𝗞𝗶𝘆𝗮𝘀𝗵𝗶

𝑰𝒚𝒂𝒚𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑺𝒖𝒏𝒆𝒎𝒊 𝑨𝒚𝒔𝒉𝒂 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒊𝒓𝒂𝒉 𝑺𝒖 𝑲𝒂𝒓𝒃𝒆 𝑺𝒂𝒌𝒐𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 𝑫𝒖𝒃𝒖 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 – 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 50,000 𝑫𝒊𝒏 𝑫𝒂 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒋𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒅𝒂 𝑲𝒂𝒉𝒖𝒕𝒖 𝑹𝒂𝒓𝒂𝒓𝒂 𝒀𝒂 𝑩𝒂𝒚𝒂𝒓 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒖.

𝐌𝐀𝐓𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐒𝐀

𝗙𝗮𝘁𝗶 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱
𝗨𝗺𝗺𝗶 𝗡𝘂𝗵𝘂
𝗥𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗦𝘂𝗿𝗮 𝗖𝗲
𝗙𝗮𝗿𝗶𝗱𝗮 𝗝𝗮𝗹𝗮𝗹
𝗠𝗮𝗿𝘆𝗮𝗺 𝗚𝗶𝗱𝗮𝗱𝗼
𝗛𝗮𝗳𝘀𝗮𝘁 𝗦𝗵𝗲𝗵𝘂
𝗙𝗮𝘁𝗶 𝗔𝗹-𝗔𝗺𝗶𝗻
𝗥𝗮𝗵𝗮𝗺𝗮 𝗠𝗞
𝗙𝗶𝗱𝗱𝗮𝘂𝘀𝗶 𝗞𝘄𝗮𝗹𝗹𝗶
𝗦𝗮𝘆𝘆𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗮𝗱𝗶𝘆𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝗻𝗮

𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑴𝒂𝒕𝒂 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔𝒂 𝑺𝒖𝒏𝒆𝒎𝒊 𝑨𝒚𝒔𝒉𝒂 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒊𝒓𝒂𝒉 𝑺𝒖 𝑲𝒂𝒓𝒃𝒆 𝑺𝒂𝒌𝒐𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 𝑫𝒖𝒃𝒖 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 – 𝑯𝒂𝒎𝒔𝒊𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 50,000 𝑫𝒊𝒏 𝑫𝒂 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒋𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒅𝒂 𝑲𝒂𝒉𝒖𝒕𝒖 𝑹𝒂𝒓𝒂𝒓𝒂 𝒀𝒂 𝑩𝒂𝒚𝒂𝒓 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒖.

𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐀𝐔𝐑𝐄 𝐌𝐀𝐖𝐀𝐊𝐀

𝗔𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗡𝗮𝗴𝘂𝗱𝘂
𝗭𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯 𝗗𝗲𝗺𝗮𝗻
𝗦𝗮’𝗮 𝗕𝗼𝗸𝗮𝗹
𝗔𝗶𝗻𝗮’𝘂 𝗔𝗱𝗮𝗺 𝗬𝗮𝗯𝗼
𝗨𝗺𝗺𝗶 𝗔𝗯𝗱𝘂𝗹𝗹𝗮𝗵𝗶 𝗬𝗮𝗯𝗼
𝗙𝗮’𝗶𝘇𝗮 𝗕𝗮𝗱𝗮𝘄𝗮
𝗠𝗮𝗿𝘆𝗮𝗺 𝗔. 𝗕𝗮𝗯𝗮
𝗠𝘂𝗿𝗷𝗮 𝗕𝗮𝗯𝗮
𝗙𝗮𝘁𝗶 𝗞𝗮𝘄𝗼
𝗡𝗮𝗷𝗮’𝗮𝘁𝘂 𝗧𝗮 𝗔𝗻𝗻𝗮𝗯𝗶
𝗙𝗶𝗱𝗱𝗮𝘂𝘀𝗶 ‘𝗬𝗮𝗿 𝗗𝘂𝗯𝗮𝗶
𝗔𝘀𝗶𝘆𝗮 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗻
𝗦𝗮𝗵𝗮𝗶𝗺𝗮 𝗗𝗮𝗻𝗸𝗼
𝗦𝗮’𝗮 𝗔. 𝗬𝘂𝘀𝘂𝗳
𝗭𝘂𝘄𝗮𝗶𝗿𝗮 𝗜𝘀𝗺𝗮’𝗶𝗹
𝗭𝗮𝗿𝗮’𝘂 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗳𝗮𝗶
𝗨𝘀𝗮𝗶𝗻𝗮 𝗠. 𝗙𝗶𝗿𝗲
𝗙𝗮𝘁𝗶 𝗥𝗮𝘆𝘂𝘄𝗮
𝗔𝘀𝗺𝗮’𝘂 𝗦𝗮𝗱𝗶𝗾

𝑺𝒖 𝑲𝒖𝒎𝒂 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑨𝒖𝒓𝒆 𝑴𝒂𝒘𝒂𝒌𝒂 𝑺𝒖𝒏𝒆𝒎𝒊 𝑯𝒂𝒋𝒊𝒚𝒂 𝑺𝒂𝒅𝒊𝒚𝒂 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒓 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒋𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒅𝒂 𝑲𝒂𝒉𝒖𝒕𝒖 𝑹𝒂𝒓𝒂𝒓𝒂 𝑺𝒖 𝑲𝒂𝒓𝒃𝒆 𝑺𝒂𝒌𝒐𝒏 𝑵𝒂𝒊𝒓𝒂 𝑫𝒖𝒃𝒖 𝑻𝒂𝒍𝒂𝒕𝒊𝒏 – 𝑻𝒂𝒍𝒂𝒕𝒊𝒏 30,000 𝑫𝒂 𝑪𝒉𝒂𝒊𝒓𝒎𝒂𝒏 𝑨𝒍𝒉𝒂𝒋𝒊 𝑫𝒂𝒖𝒅𝒂 𝑲𝒂𝒉𝒖𝒕𝒖 𝑹𝒂𝒓𝒂𝒓𝒂 𝒀𝒂 𝑩𝒂𝒚𝒂𝒓 𝑨𝒃𝒂𝒔𝒖.

Chairman Allah Ya Saka Da Al-Kairi.

Ga Bidiyon Sakon Bada Tallafin Daga Aisha Humaira

https://youtu.be/vWAw06JdP5w

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button